Big bang skabte verden

Big bang fandt sted for 13,7 milliarder år siden. Det var meget, meget småt, og meget, meget varmt.

Udtrykket "big bang" er selvmodsigelse. Det var ikke stort, og der var ingen bang. Det var ikke stort, fordi vi tror, at universet startede fra en singularitet af en art, og der var ingen bang, for der var ingen luft til, at bære vibrationerne.

Sagt af Michio Kaku, Ph.d. i teoretisk fysik


Hubble constant

Hubble constant siger: 42 miles/second/3 million light years.
Det giver en alder på universt på 13,73+/- 0,12 år gammel.

Den romersk-katolske kirke godtog big bang i 1951.

astro image example Universets første øjeblik: Det store mysterium
Dette første afsnit i Universets historie kaldes Planck-tiden. Planck-tiden, finder man, at er ca. 10-43 sekunder.
Dette fantastisk korte tidsrum er altså en 43.-del af et sekund, eller 0,000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 1 sekund!